Stichting Brigida

Zonneparken

Brigida heeft zienswijzen naar de gemeente gestuurd over het voornemen om een zonnepark op te richten aan de Kon. Wilhelminaweg bij de afslag naar de Achterweteringseweg.

Aanvulling dd 8 april 2021

Zienswijze dd 11 januari 2021.

Stichting Milieunet
Zonnepark Achterwetering Met 29.500 Zonnepanelen In De Bilt by IX Zon
Maker: Erik van Erne