Stichting Brigida

Dossiers

Stichting Brigida heeft over vele onderwerpen advies uitgebracht, formele inspraakreacties (zienswijzen) gegeven en/of juridische procedures gevoerd.
Op deze website publiceren wij vanaf 2021 formele, uitgebrachte zienswijzen (voor zover ze geen persoonlijk gegevens bevatten) en andere officiële stukken (idem).

Dit zijn de dossiers vanaf 2021 (alfabetisch gerangschikt):

Klik op het onderwerp om de ingediende inspraakreacties en zienswijzen te zien.

Omgevingsvisie

Zonneparken De Bilt

Dit zijn de dossiers voor 2021 (alfabetisch gerangschikt):

Van deze jaren zijn onze zienswijzen opgeslagen in ons – deels nog papieren – archief. Indien u informatie wenst over dossiers voor 2020, kunt u met ons contact opnemen via stichtingbrigida@gmail.com.

Beschermd dorpsgezicht Maartensdijk

Hooge Kampse Plas

Landgoed Beyleveld

Larenstein

Molen Geesina

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

Nieuwe Wetering 139

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

Noorderpark

Noorderpark (symposium)

Veldlaan 1

Voordaan

Voordorpsedijk 67

Woningbouw De Bilt