Stichting Brigida

Stichting Brigida

Het doel van de stichting Brigida is het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed in het overgangsgebied tussen heuvelrug en polderland. In dit gebied tussen de stad Utrecht en Hilversum liggen de dorpen Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading en Maartensdijk met elk hun eigen identiteit, maar verbonden door een open en uniek landschap waarin bijzondere natuurverschijnselen voorkomen als zodden en trilvenen en waar cultuuruitingen als de fortenlinie een bijzondere status hebben. In de woorden van oprichter Wim van Schaik:

“De stichting is opgericht voor het behoud van polders, schootsvelden, parklandschappen, straatbeelden, oude voetpaden en andere landschapselementen die een groot cultuurhistorisch belang bezitten in het gebied tussen Utrecht en het Gooi.”

Aanleiding voor de oprichting in 1996 was het voorkomen van sloop van de inundatiekom in de Kanonsdijk, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het behoud en de restauratie van deze inundatiekom was niet voor niets. In 2021 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO werelderfgoedlijst gekomen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.
En dit is nog maar het begin van een grote lijst activiteiten en bemoeienissen om het cultuurhistorisch erfgoed te bewaken.