Bescherm ons cultureel erfgoed!

Bescherm ons cultureel erfgoed!

Brigida constateert dat in de zomer van 2022 de kranten hebben volgestaan met artikelen over omstreden projecten in de gemeente De Bilt: het golf- en partycentrum in het Noorderpark (recreatiecentrum Ruigenhoek), de fastfoodplannen bij De Rustende Jager in Achterwetering, het bouwen buiten de rode contour in natuurbestemming op het Hessing terrein, de oprichting van zonneparken in Groenekan (LCEnergy) en bij Achterwetering (IXZon) en het onderzoek naar windmolens langs de A27 en A28. Naar aanleiding van deze opeenstapeling van dossiers, die betrekking hebben op het cultureel erfgoed in onze gemeente, heeft Brigida op 3 oktober 2022 een brandbrief geschreven aan B&W en de gemeenteraad. Brigida doet daarin een oproep om de belangrijkste belangenbehartigers van ons cultureel erfgoed bijeen te roepen om plannen te maken hoe dat erfgoed beter beschermd kan worden. We denken bij dat gezelschap onder meer aan het Online Museum De Bilt, Historische Kring d’Oude School, Historische Vereniging Maartensdijk, Groenekans Landschap, Stichting Behoud Prinsenlaantje, Stichting Behoud Slagenlandschap Maartensdijk Oost, eigenaren van buitenplaatsen en rijksmonumenten.

Lees hier onze brief aan de gemeente.