Brigida doet mee aan het ‘stakeholdersdebat’

Brigida doet mee aan het ‘stakeholdersdebat’

De gemeente De Bilt wil in december 2023 een nieuwe Omgevingsvisie vaststellen. Zo’n Omgevingsvisie is in hoge mate bepalend voor de keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap in een gemeente. Daarom doet de Stichting Brigida mee aan de discussie. Helaas hebben we wegens persoonlijke omstandigheden niet in persoon een bijdrage kunnen leveren aan het zgn. ‘stakeholdersdebat’ op 21 april 2022. In plaats daarvan heeft onze Stichting een schriftelijke bijdrage geleverd, die uiteraard sterk geënt is op onze 22 adviezen voor de omgevingsvisie (zie vorig bericht).

Onze bijdrage heeft er toe geleid dat we onze standpunten op meerdere plaatsen zien terugkomen en dat onze bijdrage (onder verwijzing naar het advies ‘Behoud het landschappelijk en cultureel erfgoed in het Noorderpark! 22 adviezen voor de omgevingsvisie.’) als bijlage in de stukken is opgenomen.
Klik hier … voor onze bijdrage aan de discussie en klik hier … voor de verslagen en documenten van de gemeente.