22 adviezen voor de omgevingsvisie

22 adviezen voor de omgevingsvisie

Op 20 september 2021 heeft Brigida de notitie ‘Behoud het landschappelijk en cultureel erfgoed in het Noorderpark!’ ingediend bij de gemeente De Bilt. De notitie is bedoeld als bijdrage aan de omgevingsvisie van De Bilt, die in 2022 moet verschijnen. Onze bijdrage bevat 22 adviezen, die onderbouwd zijn met argumenten op basis van literatuur, websites en – vooral – de ervaringen van de Stichting Brigida met het vergunningenbeleid van de gemeente De Bilt.
De oorsprong van dit schrijven ligt in de bezorgdheid van de Stichting Brigida over de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet voor landschap, cultureel erfgoed, natuur en milieu in het Noorderparkgebied.

Klik hier … voor de volledige notitie en hier … voor de aanbiedingsbrief.

Ecopedia
Natura 2000: Overgangsveen en trilveen (7140)