Uitgebreide gebiedsbeschrijving

Uitgebreide gebiedsbeschrijving

Stichting Brigida richt haar activiteiten op het landschap en cultureel erfgoed van de voormalige gemeente Maartensdijk. Maar landschappen en historische ontwikkelingen houden geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom spreken we liever van het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed tussen de stad Utrecht en het Gooi. Dit gebied is grondig beschreven in het kader van de landinrichting Noorderpark in de jaren 90. De term ‘Noorderpark’ is sindsdien goed ingeburgerd en beschrijft naar onze mening uitstekend het groene karakter van het gebied in de huidige staat. Daarom hebben we voor deze site een gebiedsbeschrijving gemaakt met uitgebreide referenties. Klik hier … voor de beschrijving.