Aanvulling op onze zienswijze inzake Zonnepark Koningin Wilhelminaweg

Aanvulling op onze zienswijze inzake Zonnepark Koningin Wilhelminaweg

Projectontwikkelaar IXZon heeft – na een kort uitstel – opnieuw de aanvraag ingediend voor een vergunning om een zonnepark op te richten in het slagenlandschap van Maartensdijk. In de tussentijd heeft deze ontwikkelaar overleg gevoerd met omwonenden, BENG en de Stichting Brigida. Het overleg heeft weinig opgeleverd en ondertussen neemt de maatschappelijke weerstand toe. Brigida ziet in deze maatschappelijke ontwikkelingen extra argumenten om nu géén groen licht te geven aan IXZon. Die argumenten zijn vastgelegd in een tweede brief aan B&W en de Gemeenteraad. De aanvraag van IXZon wordt op 15 april 2021 behandeld in de Commissie Openbare Ruimte en een week later in de Gemeenteraad.

Lees hier … de argumenten van Brigida.