Categorie: <span>Geen categorie</span>

Bescherm ons cultureel erfgoed!

Brigida constateert dat in de zomer van 2022 de kranten hebben volgestaan met artikelen over omstreden projecten in de gemeente De Bilt: het golf- en partycentrum in het Noorderpark (recreatiecentrum Ruigenhoek), de fastfoodplannen bij De Rustende Jager in Achterwetering, het bouwen buiten de rode contour in natuurbestemming op het Hessing terrein, de oprichting van zonneparken in Groenekan (LCEnergy) en bij Achterwetering (IXZon) en het onderzoek naar windmolens langs de A27 …

Brigida doet mee aan het ‘stakeholdersdebat’

De gemeente De Bilt wil in december 2023 een nieuwe Omgevingsvisie vaststellen. Zo’n Omgevingsvisie is in hoge mate bepalend voor de keuzes op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en landschap in een gemeente. Daarom doet de Stichting Brigida mee aan de discussie. Helaas hebben we wegens persoonlijke omstandigheden niet in persoon een bijdrage kunnen leveren aan het zgn. ‘stakeholdersdebat’ op 21 april 2022. In plaats daarvan heeft onze Stichting …

22 adviezen voor de omgevingsvisie

Op 20 september 2021 heeft Brigida de notitie ‘Behoud het landschappelijk en cultureel erfgoed in het Noorderpark!’ ingediend bij de gemeente De Bilt. De notitie is bedoeld als bijdrage aan de omgevingsvisie van De Bilt, die in 2022 moet verschijnen. Onze bijdrage bevat 22 adviezen, die onderbouwd zijn met argumenten op basis van literatuur, websites en – vooral – de ervaringen van de Stichting Brigida met het vergunningenbeleid van de …

Uitgebreide gebiedsbeschrijving

Stichting Brigida richt haar activiteiten op het landschap en cultureel erfgoed van de voormalige gemeente Maartensdijk. Maar landschappen en historische ontwikkelingen houden geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom spreken we liever van het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed tussen de stad Utrecht en het Gooi. Dit gebied is grondig beschreven in het kader van de landinrichting Noorderpark in de jaren 90. De term ‘Noorderpark’ is sindsdien goed ingeburgerd en beschrijft naar …

Aanvulling op onze zienswijze inzake Zonnepark Koningin Wilhelminaweg

Projectontwikkelaar IXZon heeft – na een kort uitstel – opnieuw de aanvraag ingediend voor een vergunning om een zonnepark op te richten in het slagenlandschap van Maartensdijk. In de tussentijd heeft deze ontwikkelaar overleg gevoerd met omwonenden, BENG en de Stichting Brigida. Het overleg heeft weinig opgeleverd en ondertussen neemt de maatschappelijke weerstand toe. Brigida ziet in deze maatschappelijke ontwikkelingen extra argumenten om nu géén groen licht te geven aan …

Brief over zonnepark Koningin Wilhelminaweg

De stichting Brigida heeft een brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders én de Gemeenteraad van de gemeente De Bilt. Aanleiding is de agenda van de Commissie Openbare Ruimte en de Gemeenteraad in week 3 van 2021, waarin de raad wordt voorgesteld om te besluiten een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de oprichting van een zonnepark langs de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk. De Stichting Brigida vindt het “veel …