Op de bres voor het cultuurhistorisch erfgoed tussen de stad Utrecht en het Gooi.

22 adviezen voor de omgevingsvisie

Op 20 september 2021 heeft Brigida de notitie ‘Behoud het landschappelijk en cultureel erfgoed in het Noorderpark!’ ingediend bij de gemeente De Bilt. De notitie is bedoeld als bijdrage aan de omgevingsvisie van De Bilt, die in 2022 moet verschijnen. Onze bijdrage bevat 22 adviezen, die onderbouwd zijn met argumenten op basis van literatuur, websites en – vooral – de ervaringen van de Stichting Brigida met het vergunningenbeleid van de …

Uitgebreide gebiedsbeschrijving

Stichting Brigida richt haar activiteiten op het landschap en cultureel erfgoed van de voormalige gemeente Maartensdijk. Maar landschappen en historische ontwikkelingen houden geen rekening met gemeentegrenzen. Daarom spreken we liever van het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed tussen de stad Utrecht en het Gooi. Dit gebied is grondig beschreven in het kader van de landinrichting Noorderpark in de jaren 90. De term ‘Noorderpark’ is sindsdien goed ingeburgerd en beschrijft naar …

Stichting Brigida

Het doel van de stichting Brigida is het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed in het overgangsgebied tussen heuvelrug en polderland. In dit gebied tussen de stad Utrecht en Hilversum liggen de dorpen Groenekan, Westbroek, Hollandsche...
Lees meer ... "Stichting Brigida"

Dossiers

Stichting Brigida heeft over vele onderwerpen advies uitgebracht, formele inspraakreacties (zienswijzen) gegeven en/of juridische procedures gevoerd. Op deze website publiceren wij vanaf 2021 formele, uitgebrachte zienswijzen (voor zover ze geen persoonlijk gegevens bevatten) en andere...
Lees meer ... "Dossiers"

Contact

Wij zijn blij met uw vragen, uw steun, uw tips en uw tegenspraak. Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Lees meer ... "Contact"